čtvrtek, 24 srpen 2017 09:50

BREAST CARE NURSES (2)

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Breast care nurses jsou specializované zkušené registrované zdravotní sestry, které absolvovaly odborné vzdělávání a odbornou přípravu na vysoké škole a jsou odborně akreditovány.

  • Hrají zásadní roli při poskytování emoční podpory a informací v různých fázích kontinuální péče, včetně diagnostiky, léčby, rehabilitace, následné péče a paliativní péče.
  • Mohou poskytovat podporu telefonicky nebo emailem, stejně jako návštěvy domova a nemocnice v metropolitní oblasti.

Jsou k dispozici, aby pomohly ženám interpretovat své výsledky a činit informovaná rozhodnutí o péči založené na znalostech. Často ženy zcela nepochopily důsledky navrhovaných léčebných postupů, takže naše breast care nurses mohou vysvětlit, co která léčba zahrnuje a jaké změny v životním stylu jsou nezbytné k tomu, aby se jim podařilo dosáhnout co nejmenšího narušení jejich života. Jsou také schopni zajistit praktickou pomoc při podpoře klientů během léčby.

Zdroj: http://www.breastcancer.org.au/our-services/how-we-can-help/our-breast-care-nurses.aspx

Naposledy změněno čtvrtek, 14 září 2017 11:18

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat