pátek, 16 prosinec 2016 17:25

článek - Daily mail

Pacienti s karcinomem prsu žijící osamoceně mají větší riziko podlehnutí nemoci: Ženy, které nemají silnou podporu v blízké osobě mají o 60 % vyšší pravděpodobnost, že nemoci podlehnou do deseti let.

Pacienti, kteří žijí sami mají o 60 procent vyšší pravděpodobnost úmrtí.

Europa Donna se smutkem oznamuje, že zemřel Prof. Umberto Veronesi, její zakladatel, vizionářský vůdce a průkopník v oblasti léčby rakoviny prsu na mezinárodním poli. Aliance žen s rakovinou prsu, spolu s dalšími 47 pacientskými organizacemi sdruženými v koalici Europa Donna, je vděčná za jeho přínos k zlepšení oboru chirurgie a dalších oblastí spojených s léčbou rakovinou prsu. Prof. Veronesi nám bude i nadále inspirací a oporou v práci, v kterou věříme.

24. září 2016 se v Miláně pořádala evropská koalice Europa Donna konferenci BCALC pro vedoucí představitelky a zástupkyně pacientek členských států Europa Donny na téma „Vytváříme budoucnost našich organizací.“
Za Alianci žen s rakovinou prsu, která je již dlouholetou členko ED, se zúčastnila ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Eva Knappová jako delegátka ČR, Marta Kostrová z klubu ONKO Amazonky Ostrava jako zástupkyně českých pacientek a za sekci metastatických pacientek se zúčastnila konference Zuzana Nemčíková z klubu ŽAP Praha.

Z technických důvodů se termín semináře 6.9.2016 ruší. Nový termín bude včas zveřejněn.

Metastatické pacientky se svým doprovodem se setkaly na prvním vícedenním pobytu v Doksech u Máchova jezera v celkovém počtu 28 osob. Program zajišťovalo 5 vybraných odborníků.
První pobytové setkání bylo plné očekávání, ale i obav: jestli splní vytyčené cíle tak, aby se všichni cítili dobře, pomohly jim přednášky a hlavně otevřený a přátelský pohovor.

Metastatické pacientky se svým doprovodem se setkaly na prvním vícedenním pobytu v Doksech u Máchova jezera v celkovém počtu 28 osob. Program zajišťovalo 5 vybraných odborníků.
První pobytové setkání bylo plné očekávání, ale i obav: jestli splní vytyčené cíle tak, aby se všichni cítili dobře, pomohly jim přednášky a hlavně otevřený a přátelský pohovor.

V rámci projektu „Neviditelné ženy“ pořádá Aliance žen první  pilotní víkendové setkání pacientek s pokročilým karcinomem prsu a jejich blízkými ve dnech 2.-5. června 2016 v hotelu Kamýk, Doksy u Máchova jezera.

Program najdete zde

 

               

                

                  

Další přátelské setkání Aliance žen, z projektu Neviditelné  ženy, se  uskutečnilo  v Masarykově onkologickém ústavu ve Švejdově pavilonu v pondělí  7.3.2016. Psycholožka Zuzana Peterová  a onkoložka  Dagmar Brančíková  s vrchní  sestrou Ladou Hanákovou , vedly seminář v přátelském duchu. Požádaly o dotazy, které odborně a srozumitelně  zodpověděliy. Přednášky byly připravené s lidským přístupem  a láskou, která z nich vyzařuje.

 

                       

 

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat