čtvrtek, 20 listopad 2014 00:00

EUROPA DONNA

SPECIALIZOVANÁ CENTRA PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ A JEJICH AKREDITACE

AUTOR: Susan Knox, výkonná ředitelka organizace EUROPA DONNA

EUROPA DONNA (dále jen ED)  – Evropská koalice pro boj proti rakovině prsu se zasazuje za práva všech žen na léčbu v specializovaných centrech pro diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů prsu již od roku 2003.

Rezolucemi evropského parlamentu  z roku 2003 a 2006 a Písemnou deklarací proti zhoubnému nádoru prsu v EU z roku 2010 apelovala ED na členské státy, aby zajistily všem ženám EU léčbu v centrech, které odpovídají „Evropským zásadám  pro zajištění kvality screeningu a diagnózy zhoubných nádorů prsu“ do roku 2016. Po zahájení implementace mamografického screeningu podle zásad EU se stal prioritou požadavek vysoko kvalitních specializovaných center, ve kterých by byla ženám poskytována léčba přesně podle jejich diagnózy. Europa Donna byla členem revizního výboru pro kapitolu 9 ve 4. vydání těchto Zásad (2006), která poskytuje detailní popis služeb tak, jak je definovala EUSOMA (Evropská společnost specialistů na karcinom prsu). Navíc, Písemná deklarace boje proti karcinomu prsu v EU z roku 2010 žádala Evropskou komisi, aby „vytvořila certifikační protokol pro specializovaná centra pro diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů v souladu s evropskými zásadami do roku 2011“. 

Nejdůležitější informací totiž pro ženu, u které byl diagnostikován zhoubný nádor prsu, je vědět, kde jí bude poskytnuta nejlepší péče a léčbu, tzn. zda jí vybrané specializované centrum je akreditováno podle evropských standardů  kvality, poskytne ji v souladu zásadami EU kvalitní služby a že to systém zdravotního pojištění umožní a uhradí. Tento proces nepostupuje dost rychle a nebyl zatím přijat všemi zainteresovanými zeměmi.

 

EUROPA DONNA

Evropská koalice proti rakovině prsu, je nezávislá nezisková organizace, jejímiž členy jsou národní organizace žen s rakovinou prsu z evropských zemí.

Koalice se zaměřuje na zvýšení povědomí o rakovině prsu a za podpory evropských žen se zasazuje o prohloubení poznání o rakovině prsu, přiměřený screening, optimální léčbu a vyšší dotace na výzkum. EUROPA DONNA reprezentuje zájmy evropských žen s rakovinou prsu ve vztahu k místním a národním orgánům a institucím Evropské Unie.

pondělí, 15 červen 2015 10:22

PÍSEMNÁ DEKLARACE O BOJI PROTI RAKOVINĚ PRSU

Europa Donna – evropská koalice proti rakovině prsu (jejímž členem je i naše Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.) vyslala ve dnech 18.-21. května  2015 do Evropského parlamentu své zástupkyně, aby povzbudily členy parlamentu k podepsání Písemné deklarace 0017/2015 o boji proti rakovině prsu v rámci EU.

Štrasburk  –  představitelky koalice EUROPA DONNA informovaly přímo v Evropském parlamentu poslance, proč je důležité podepsat písemnou Deklaraci o boji proti rakovině prsu v EU do nejdéle do  27. července 2015.

Aby Deklarace byla přijata, musí ji podepsat většina poslanců. Prostřednictvím letáků, které obsahuji 10 hlavních důvodů, proč deklaraci podepsat včetně dalších informací o nádorovém onemocnění prsu, upozornily poslance na evropské standardy v péči o prsa, které je nutné implementovat  do zdravotní péče ve všech členských zemích EU.

„Poslanci Evropského parlamentu by měli Deklaraci podepsat už proto, že ročně je v EU nově diagnostikováno více než 367 090 žen, které by měly mít rovnou šanci na přežití. Nezaslouží si stát se jednou z více než 91 000 žen, které každým rokem umírají na zhoubný nádor prsu“,  řekla paní Susan Knox, výkonná ředitelka koalice EUROPA DONNA.

Písemná Deklarace 0017/2015 o boji proti rakovině prsu byla zveřejněna 27.4.2015 na plenárním zasedání Evropského parlamentu v Štrasburku  a žádá zavedení rovných opatření ve všech zemích EU, aby boj s nemocí, která je hlavní příčinou úmrtí evropských žen ve věku 35-59 let, byl úspěšný.

Z jedenadvaceti zástupců České republiky  v Evropském parlamentu zatím Deklaraci podepsalo jen pět poslanců (Dita Charanzová, Pavel Poc, Miroslav Pocha, Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský). Za to jim děkujeme.

EUROPA DONNA – EVROPSKÁ KOALICE PROTI RAKOVINĚ PRSU pořádala ve dnech 17.-18. října 2015 v Paříži 12.ročník Pan-evropské konference. Zúčastnilo se jí více než 230 zástupkyní z 38 zemí.

Zaměření celé konference včetně přednášek bylo na aktuální témata – od národních plánů boje s touto nemocí, nejnovější trendy ve výzkumu i léčbě až po přežití a návrat do života. Stejně tak zaznělo i ujištění, že aktivita Evropské komise v rámci ECIBC (Iniciativa Evropské komise o rakovině prsu) neustále úspěšně pokračuje.Kromě toho, v klíčové přednášce Michael Hübel, představitel Evropské komise, poskytl přehled plánů Komise EU v prosazování rovného přístupu všech žen v celé Evropě ke kvalitním službám spojeným s nádorem prsu a jeho léčbou.

TÉMA KONFERENCE: Multidisciplinární inovace v péči o pacientky s karcinomem prsu.
10. evropské konference o karcinomu prsu v Amsterdamu jsme se v rámci národních pacientských organizací spojených v ED (Evropa Donna- evropská koalice proti rakovině prsu) za ČR zúčastnily dvě – ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Eva Knappová (delegát ED za ČR) a já - Marta Kostrová (zástupce ČR v ED)).

24. září 2016 se v Miláně pořádala evropská koalice Europa Donna konferenci BCALC pro vedoucí představitelky a zástupkyně pacientek členských států Europa Donny na téma „Vytváříme budoucnost našich organizací.“
Za Alianci žen s rakovinou prsu, která je již dlouholetou členko ED, se zúčastnila ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Eva Knappová jako delegátka ČR, Marta Kostrová z klubu ONKO Amazonky Ostrava jako zástupkyně českých pacientek a za sekci metastatických pacientek se zúčastnila konference Zuzana Nemčíková z klubu ŽAP Praha.

EUROPA DONNA - Evropská koalice proti rakovině prsu organizovala víkendovou konferenci na téma problematiky žen s metastatickým karcinomem prsu jako první svého druhu a s velkým úspěchem. To potvrzuje účast 60 pacientek a zástupkyní různých organizací, které se zasazují za jejich práva z 34 zemí nejen Evropy, ale z celého světa (Kanada, Japonsko, Uganda, Mexiko, Kuvajt nebo Austrálie). Účastnice byly pečlivě vybrány na základě jejich působení ve vlastníchzemích. V souladu s aktivitami ED byla tato konference zaměřena na výměnu zkušeností, nápadů, nejlepší praxe, ale taky na nové poznatky a možnosti léčby metastatického stadia rakoviny prsu, které přednesla paní Fatima Cardoso ze specializovaného centra léčby nádorů prsu na klinice v Lisabonu.

čtvrtek, 21 květen 2020 14:16

Nová tvář v koalici Europa Donna

Nová tvář v koalici Europa Donna

V milánském ústředí ED-Evropské koalici proti rakovině prsu se objevila nová tvář - Marzia Zambon.

 

Výbor ED aktivně řeší otázky všech aspektů souvisejících s její  existencí a budoucnosti. Jedním z výsledků jednání a diskuzí bylo vytvoření nové pracovní pozice pro vnější záležitosti. Tento post zaujala od března Marzia Zambon, advokátka z Milána s 25 letou praxi a nadšením, energií a značným potenciálem pro práci v ED. Má americké i italské občanství a perfektní oba dva jazyky.

O tom, že Marzia vzala svoji práci pro ED skutečně vážně, svědčí i virtuální konference, pomocí které se spolu s Barbarou Klein, dlouholetou členkou výboru ED, postupně spojila s námi-národními zástupcemi členských zemí, aby se seznámila hlavně s naší situaci v období koronaviru.

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat