čtvrtek, 20 listopad 2014 00:00

EUROPA DONNA

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

SPECIALIZOVANÁ CENTRA PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ A JEJICH AKREDITACE

AUTOR: Susan Knox, výkonná ředitelka organizace EUROPA DONNA

EUROPA DONNA (dále jen ED)  – Evropská koalice pro boj proti rakovině prsu se zasazuje za práva všech žen na léčbu v specializovaných centrech pro diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů prsu již od roku 2003.

Rezolucemi evropského parlamentu  z roku 2003 a 2006 a Písemnou deklarací proti zhoubnému nádoru prsu v EU z roku 2010 apelovala ED na členské státy, aby zajistily všem ženám EU léčbu v centrech, které odpovídají „Evropským zásadám  pro zajištění kvality screeningu a diagnózy zhoubných nádorů prsu“ do roku 2016. Po zahájení implementace mamografického screeningu podle zásad EU se stal prioritou požadavek vysoko kvalitních specializovaných center, ve kterých by byla ženám poskytována léčba přesně podle jejich diagnózy. Europa Donna byla členem revizního výboru pro kapitolu 9 ve 4. vydání těchto Zásad (2006), která poskytuje detailní popis služeb tak, jak je definovala EUSOMA (Evropská společnost specialistů na karcinom prsu). Navíc, Písemná deklarace boje proti karcinomu prsu v EU z roku 2010 žádala Evropskou komisi, aby „vytvořila certifikační protokol pro specializovaná centra pro diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů v souladu s evropskými zásadami do roku 2011“. 

Nejdůležitější informací totiž pro ženu, u které byl diagnostikován zhoubný nádor prsu, je vědět, kde jí bude poskytnuta nejlepší péče a léčbu, tzn. zda jí vybrané specializované centrum je akreditováno podle evropských standardů  kvality, poskytne ji v souladu zásadami EU kvalitní služby a že to systém zdravotního pojištění umožní a uhradí. Tento proces nepostupuje dost rychle a nebyl zatím přijat všemi zainteresovanými zeměmi.

 

EUROPA DONNA

Evropská koalice proti rakovině prsu, je nezávislá nezisková organizace, jejímiž členy jsou národní organizace žen s rakovinou prsu z evropských zemí.

Koalice se zaměřuje na zvýšení povědomí o rakovině prsu a za podpory evropských žen se zasazuje o prohloubení poznání o rakovině prsu, přiměřený screening, optimální léčbu a vyšší dotace na výzkum. EUROPA DONNA reprezentuje zájmy evropských žen s rakovinou prsu ve vztahu k místním a národním orgánům a institucím Evropské Unie.

Naposledy změněno pátek, 15 květen 2015 13:02

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat