sobota, 06 prosinec 2014 00:00

Podpoříte nás?

Možnosti spolupráce

Pokud se rozhodnete nám pomoci, uvítáme jakoukoli formu podpory, která povede k naplňování cílů, pro něž byla Aliance organizacemi onkologicky nemocných založena. Vaše pomoc může mít podobu finančního příspěvku pro naši organizaci, materiálního či jiného zabezpečení našich projektů, poskytnutí služeb nebo jiných výhod pro organizace sdružené v Alianci.

Co nabízíme sponzorům

Propagaci jména na všech materiálech týkajících se zaštiťované akce.
Uveřejnění jména na internetových stránkách Aliance.
Představení sponzora odborným i laickým účastníkům v rámci zaštiťované akce.
Zviditelnění jména sponzora v mediálním prostředí.

neděle, 07 prosinec 2014 00:00

O Alianci

Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.

Cíle Aliance

  • vytvořit informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace
  • poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných
  • koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu
  • sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu
  • zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat