neděle, 07 prosinec 2014 00:00

Spolupracující odborníci

PhDr. Zuzana Peterová

Psycholožka, spisovatelka, trenérka paměti a pozitivního myšlení. Zabývá se psychologickou pomocí přeživším šoa a jejich rodinám. Věnuje se také onkologickým pacientům. 

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze. 
Zabývá se problematikou léčby karcinomu prsu, zejména u mladých pacientek, na které je zaměřen Projekt 35.

   

MUDr. Dagmar Brančíková

Od r. 2000 pracovala na Onkologickém oddělení FN u sv. Anny v Brně a od r. 2009 na Interní hematologické a onkologické klinice, oddělení solidních tumorů. Vyučuje na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dominantním zájmem její profese je karcinom prsu.

   

Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.

Působí na LF MU a v Úrazové nemocnice v Brně, psycholožka se zaměřením na analytickou psychologii. Oblastí zájmu je psychosomatika, psychoonkologie.

 

 www.onkoportal.cz

Vyhledávač ověřených onkologických informací a služeb pro pacienty, rodinné příslušníky a veřejnost

 
 
 

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat