Monday, 08 October 2018 11:14

BCALC - Konference pro obhájece pacientek s rakovinou prsu v Miláně 28.9. - 30. 9. 2018

Rate this item
(0 votes)

EUROPA  DONNA - Evropská koalice proti rakovině prsu organizovala víkendovou konferenci poprvé spolu se školením obhájců metastatických pacientek, což znamenalo účast 37 metastatických pacientek z 26 zemí a vedoucí zástupce 47 členských zemí – spolu zhruba stovka účastníků.

Výkonná ředitelka ED Susan Knox řekla: „ Obhajovat metastatické pacientky znamená aktivně ovlivňovat politiku, legislativu a postoje vůči těmto pacientkám a společně s nimi zajišťovat, aby se jim dostalo takové léčby a péče, na jakou mají nárok...“

Dopolední program v sobotu byl společný. Mezi přednášející „stálice“ patřila Olivia Pagani – ředitelka specializovaného prsního centra v jižním Švýcarsku, která otevřela téma biosimilárních léků a informovala o nejnovějších poznatcích v diagnóze a léčbě nádorů prsu.

Dalším závažným tématem bylo hodnocení kvality léčby, vyšetření a vybavení, které jsou nezbytné pro úspěšnou léčbu, a role pacientských organizací v celém procesu; právo pacientek na návrat do zaměstnání a pojištění a důležité národní registry, z kterých mnohé obsahují pouze údaje o výskytu a počtu onemocnění, ale nezachycují rozvinutí nemoci do metastáz.

Důležitým sdělením se prezentovala Iniciativa Evropské komise o rakovině prsu (ECIBC), kde skupina expertů vytvořila na základě studie mezi pacientskými organizacemi členských zemí ED průvodce po nemoci a léčbě. Ten pomocí srozumitelných otázek formuluje doporučení pro jednotlivé země tak, aby pacientky s nádorem prsu v kterémkoli stádiu dostaly tu nejlepší léčbu a péči, která nejen prodlouží jejich život, ale i jeho kvalitu. U nás je úroveň léčby a péče vysoká, ale jsou země, které bojují o implementaci nejzákladnějších kroků léčby a péče o pacientky a zmíněný průvodce určitě podpoří jejich vážnost v jednání s představiteli vlády.

Co dodat závěrem? Za ČR jsme se zúčastnily dvě – ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Eva Knappová (delegát) a Marta Kostrová (reprezentant ČR pro ED).  

Byl to silný zážitek a znovu jsme si uvědomily závažnost problematiky i důležitost naší práce. Dík za úspěšnou konferenci patří všem zúčastněným.

Marta Kostrová                                                                                                   
zástupce ČR pro ED

Naši partneři

Nepřehledněte

Bellis Young and cancer

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat