Poradenství

Metastatická rakovina prsu často zastihne ženy v produktivním věku, kdy vychovávají děti, starají se o rodinu, budují kariéru nebo pomáhají s výchovou svých vnoučat a starají se o své blízké. V důsledku nemoci tyto ženy často trpí nedostatkem finančních prostředků, cítí se izolovány a bez pomoci. Pacientky jsou tak vystaveny negativním emocím pramenícím jak z nedostatku peněz, tak ze strachu z budoucnosti. Úzkost, deprese a ztráta sebedůvěry jsou nejčastějšími pocity, které pacientky prožívají.

Naštěstí existují organizace, které poskytují onkologickým pacientům sociální, právní nebo psychologické poradenství.

Amelie poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké:

https://www.amelie-zs.cz

Česká onkologická společnost nabízí na svých stránkách psychoonkologickou on-line poradnu:

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/psychologicka-pomoc/psychoonkologicka-poradna/

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ