Přeskočit na obsah

Vyšla kniha TOUHA ODEJÍT?

Říká se, že o tíživých tématech lidského života není možné příliš otevřeně mluvit. Tato kniha se snaží ukázat opak. Tedy, že nevyléčitelně nemocní lidé, jejich blízcí, psycholog i lékař spolu mohou mluvit o důležitých otázkách konce života a bavit se o nich naopak otevřeně. Autory jsou psycholog PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D., onkologičtí pacienti Ivana Macková, Stanislav Václavík se svou ženou a lékař MUDr. Michal Kouba.

V knize najde čtenář náhledy z různých stran, jejichž sdílení může být ve finále prospěšné všem a vést k hřejivému pocitu, že „v tom člověk není sám“. Domníváme se, že náhled do této životní reality může být prospěšných jak samotným nemocným, tak i jejich blízkým či odborníkům, případně i úplně zdravým lidem, kteří téma konce života odsouvají někam „na neurčito“.

Kniha obsahuje myšlenky pacientů a těch, kteří se s nimi setkávají. Otevírá otázky, které nevyléčitelně nemocní klienti vznášejí. V názvu knihy zmíněnou „touhou odejít“ není myšlen nějaký aktivní čin směřující k násilnému ukončení vlastního života nemocného nebo k eutanazii. Kniha spíše mapuje přemýšlení nemocných nad otázkami, zda dále vzdorovat, kde k tomu brát sílu a kdy naopak síly docházejí.

Byť kniha obsahuje řadu praktických doporučení pro nemocné i blízké jak danou situaci lépe zvládnout, tak ve své podstatě nemá ambice předkládat univerzálně platné odpovědi. Nabízí vhled do životní reality nevyléčitelně nemocných a pohledy těch všech, kteří se potkávají v závěru lidského života.

Kniha volně navazuje na dříve publikovanou knihu Touha žít, která mapuje možnosti zvládání nevyléčitelné nemoci.

Knížku si můžete zdarma stáhnout v pdf.

Pokud dáváte přednost papírové podobě, můžete si ji objednat u Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. (Havlíčkovo náměstí 746/11 130 00 Praha 3, e-mail: aliance@breastcancer.cz). Samotnou knihu je možné získat zdarma. Pokud ale budete chtít, můžete zaslat příspěvek na její tisk a distribuci. Konto Aliance žen s rakovinou prsu je 8006566001/5500, variabilní symbol projektu je 1152021. Dobrovolný příspěvek může být libovolný – navrhovaná částka je 200 Kč, plus 50 Kč za poštovné a odeslání knihy po ČR.

O autorech:

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. V textu je uváděn jako psychoonkolog. Ve své praxi se věnuje převážně onkologicky nemocným. Je členem výboru psychoonkologické sekce u České onkologické společnosti České lékařské společnosti. Jako psycholog se dlouhodobě zaměřuje především na oblast zvládání psychické zátěže a stresu, dále také možným vlivům naší psychiky na imunitní systém a zdraví. Působí jako lektor výuky psychologie na Univerzitě Karlově v Praze. Je manželem a otcem dvou dětí. Ve svém osobním životě měl možnost doprovázet onkologicky nemocného, ještě mladého člověka v nejbližší rodině. Ví, jak náročný prožitek to byl a také jakou hodnotu mu přinesl. Rád tráví čas v horách, je příležitostný horský průvodce.

Stanislav Václavík a jeho paní Dle vlastních slov obyčejný člověk. Není ničím výjimečný, ale jeho život byl a je hodně pestrý. Je to člověk, který si prošel léčbou rakoviny prsu a před rokem a půl mu byla stanovena diagnóza nevyléčitelné rakoviny plic v posledním stadiu. Nyní se jeho stav postupně zhoršuje a konec je blíže, než by si člověk přál. Člověk, který má neuvěřitelné štěstí, neboť žije s partnerkou snů, Jitkou Ditterovou, která mu pomohla i s touto knihou. A také kolem sebe má, i v této velmi složité situaci, skupinu skvělých lidí, jako jsou dámy z Aliance žen s rakovinou prsu, a pár opravdových přátel, kteří ho berou takového, jaký je. Především je autorem nápadu, díky němuž vznikla tato knížka, a prvním průvodcem při její četbě.

Ivana Macková Druhým průvodcem je žena, která je především milující máma tří kluků a manželka. Až pak nevyléčitelně nemocná metastatická pacientka s rakovinou prsu v posledním stadiu, kdy nádorové buňky metastazovaly snad do všech částí jejího těla. A přesto díky své lékařce a její paliativní péči má ještě nějaký ten čas být tu pro své děti. Jak sama říká: „I já cítím to neskutečné štěstí, že mám milujícího a podporujícího manžela, který se o nás stará. Mám okolo sebe pár přátel, kteří tu pro mě po celou dobu jsou a vydrželi. Nebojím se také požádat o pomoc odbornou.“

MUDr. Michal Kouba Třetím průvodcem je pak lékař, hematoonkolog a paliatr, který už dvacet let pracuje v Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze, kde pečuje o leukemické pacienty a pacienty po transplantaci kostní dřeně. V průběhu jeho života ho stále více zajímala paliativní medicína, které se nyní věnuje jak v ÚHKT, tak na Klinice paliativní medicíny 1.LF UK a VFN a také v domácím hospici Cesta domů.