Europa Donna – Evropská koalice proti rakovině prsu oslavila 25 let své činnosti s více než 200 obhájci pacientů z 44 zemí na 14. Pan-evropské konferenci ve Vídni.

Oslavovali jsme společně významný pokrok během 25 let a úspěšné zaměření na priority budoucnosti: rovný přístup všech zemí Evropy ke kvalitní léčbě pro pacientky s primárním i metastatickým nálezem podle evropských směrnic a zvýšený zájem o kvalitu života po léčbě, o problematiku návratu do zaměstnání a o pacientky s genetickým rizikem. Společně jsme sledovali video ED ze dne zdravých prsů, a dokonce za klavírního doprovodu výkonné ředitelky Susan Knox jsme si poslechli oslavnou píseň k 25.výročí, která vznikla speciálně pro tuto příležitost.

Kromě oslavy jsme také pracovali. Poslechli jsme si spoustu zajímavých přednášek a prezentací na nejaktuálnější témata spojené s nádory prsů – jak nejnovější výsledky iniciativy Evropské komise spojené s rakovinou prsu, tak problematiku kvalitních chirurgických výkonů, nejnovější technologie snímání prsů, potřebu klinických studií pro starší pacientky (65+) nebo krátkodobé i dlouhodobé nežádoucí účinky léčby.

Večeře v erbovní síni na Radnici s doprovodem neodmyslitelných vídeňských valčíků odlehčila nápor dne.

Spolu s prezentacemi některých zemí jsme zakončili toto mimořádné setkání a sdílení a plni dojmů a nových nápadů jsme se vrátili domů.

Českou republiku zastupovaly: ředitelka Aliance Eva Knappová, zástupce ČR pro ED a ECPC Marta Kostrová a za mladé pacientky Veronika Zemanová.

 

Prezidentka ED Mona Elzayat vystoupila16.10.2019 na fóru Evropského parlamentu “Společně měníme rakovinu prsu: Nový obraz budoucnosti rakoviny prsu v EU v příštích 5 letech”.

Přednášela o letité iniciativě ED jako obhájce pacientů a o potřebě společné práce na implementaci rezolucí EP (2003, 2006) a Deklarace (2010? 2015). Zdůraznila potřebu mamografického screening podle Směrnic EU a specializovaných center pro pacientky s diagnózou rakoviny prsu. Spousta práce už byla udělána, ale stále je co dělat, aby všechny ženy v Evropě měly rovný přístup k nejkvalitnější léčbě a péči. A o tom bude v příštích 5 letech spolupráce s EP.

pátek, 01 listopad 2019 10:03

Sakury - naděje, jež nikdy nezhasne

Sakury, stromy s okouzlujícími růžovými květy jsou v zemi svého původu Japonsku, symbolem dokonalosti, krásy ale i její pomíjivosti. Jsou zároveň symbolem znovuzrození v přírodě. Podle japonských mýtů se padlí hrdinové vracejí na zem v podobě třešňových květů. Proto jsme se rozhodly, že na konci měsíce věnovaného rakovině prsu, vysadíme právě tyto stromy, jejichž symbolice ženy, které procházejí či již prošly onemocněním, dobře rozumějí. A kde jinde, než-li na Žižkově, místě, kde Aliance sídlí. Jsme velice rády, že náš nápad mohl být zrealizován díky laskavé podpoře místostarosty Prahy 3 Ondřej Rut a městské části Praha 3. Ode dneška tak Hollarovo náměstí zdobí tři krasavice, symboly naděje, jež nikdy nezhasne.

Dne boje za zdravá prsa – 15. 10. 2019 si připomněli i zaměstnanci sítě kaváren CrossCafe, který je partnerem naší říjnové kampaně Ostře sledovaná prsa., která je zaměřená na všechny generace s cílem upozornit veřejnost na důležitost prevence v boji proti rakovině prsu. 

 

V rámci růžového měsíce  října  se Aliance žen s rakovinou prsu zúčastnila Tiskové konference  na Ministerstvu zdravotnictví České republiky a to přímo na Den za zdravá prsa – 15. 10. 2019. Tady spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a  náměstkyní Alenou Šteflovou, doktorkou Miroslavou Skovajsovou a týmem Aliance žen a Bellis zdůraznili důležitost prevence v boji s rakovinou prsu a to jak formou mamografického screeningu,tak pravidelným samovyšetřováním. Hned na místě byly vyškoleny zaměstnankyně ministerstva jak správně na samovyšetření prsu..

#HlidejSiJe #Edukace #MaToSmysl #BreastHealthDay.

čtvrtek, 03 říjen 2019 10:12

Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu

11. října ve 12. hodin bude uspořádán symbolický happening u příležitosti Mezinárodního dne metastaatické rakoviny prsu. Akce se bude konat ve Vyšehradských sadech na prostranství před Starým purkrabstvím.

Přijďte si s námi popovídat o projektu Hlas pacientek, který usiluje o naplňování zdravotních a sociálních potřeb pacientek s tímto onkologickým onemocněním.

čtvrtek, 03 říjen 2019 09:54

Pozvánka na Plaveme prsa

12. října 2019 uspořádá Aliance žen s rakovinou prsu již 9. ročník celostátní akce Plaveme prsa v rámci DNE PRO ZDRAVÁ PRSA, kterou každoročně vyhlašuje evropská koalice Europa Donna. Je připraven program pro děti i dospělé, můžete se naučit samovyšetřování prsu od vyškolených edukátorek. Plave se v Praze, Českých Budějovicích, Bohumíně, Přerově, Ostravě, Liberci, Šumperku, Krnově, Mostu, Trutnově a Kladně. Přijďte udělat něco pro své zdraví a podpořit boj proti rakovině prsu.

čtvrtek, 24 leden 2019 17:15

PragueONCO 2019

10. pražské mezioborové onkologické kolokvium proběhlo ve dnech 23. - 25. ledna v hotelu Clarion v Praze. Součástí kolokvia byla i pacientská sekce, na které ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Eva Knappová s PhDr. Ivanou Plechatou referovaly o práci platformy Hlas Pacientek a pomoci pro pacientky s chronickým onemocněním prsu.

středa, 19 prosinec 2018 12:29

PF 2019

Přejeme všem klidné a pohodové vánoční svátky a v novém roce hlavně hodně zdraví!

Vybrané pacienty, kteří úspěšně absolvovali onkologickou léčbu, bude nadále sledovat jejich praktik. Dohodli se na tom praktičtí lékaři s českými onkology a jejich domluvu posvětil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tato dohoda specialistů s praktickými lékaři o rozdělení kompetencí začne platit od 1. 1. 2019 a je součástí reformy, skrze niž se dostává praktickým lékařům více pravomocí i v jiných terapeutických oblastech.
 
„Dohoda mezi praktickými lékaři a onkology je dalším krokem naší reformy primární péče, která má za cíl posílit kompetence praktických lékařů, aby se specialistům dostalo více prostoru pro léčbu pacientů s onkologickým onemocněním, zatímco ty vyléčené neztratí z dohledu jejich praktik v místě bydliště. Zlepší se tak nejen dostupnost, ale také organizace péče o pacienta,“ uvádí k tématu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a dodává: „Tato dohoda je precedentem a příkladem dobré praxe pro hledání racionálnější organizace péče o pacienty a rozdělení kompetencí mezi primární péčí a specialisty také v dalších oborech.“

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat