pondělí, 12 březen 2018 09:50

Setkání metastatických pacientek v Opavě

Setkání metastatických pacientek  -  projekt Neviditelné ženy Aliance žen s rakovinou prsu

se uskutečnilo podle plánu na Moravě, díky předsedkyni 0nko klubu ISIS Opava Marušce Laníkové, která zajistila ubytování v internátním odborném učilišti a domluvila odpolední program s prohlídkou kláštera i města.                             Sešlo se zde 26 metastatických žen se 7 členy doprovodu, celkem z 8 klubů. Program byl připraven s ohledem na nové účastnice. Hlavní témata byly automasáže, Su Jok, očistné svíce a protažení. Po oba večery jsme se věnovaly ergoterapii  na velikonoční notu. Účastnice se seznámily s prací na big shotu a jednoduchým technikám. Všechny potěšil dáreček k MDŽ a hlavně možnost sama si vyrobit veselé jarní dekorace pro potěšení. 

Opět se potvrdilo, že každé setkání je pro nás velmi přínosné.

Vzájemné sdělování zkušeností s přístupem lékařů, jak na  otoky a vůbec jak se naučit plnohodnotně žít i s touto složitou diagnózou. 

Jsem ráda, že kluby začaly náš projekt předávat dál svým členkám a hodiny příprav se opravdu zužitkovaly.

Lovosice 10.3.2018, koordinátorka Líba Žamberská

úterý, 27 únor 2018 09:11

Tulipánový měsíc v rozjezdu

Tisková zpráva 26.2.2018

Tulipánový měsíc v rozjezdu: hledejte stopy kampaně na ulici, v MHD a v nemocnicích

Série událostí s ikonou tulipánu po celý měsíc březen. Amelie komunikuje s veřejností o důležitosti psychosociální pomoci pro onkologicky nemocné a jejich blízké

Praha, únor 2018 – Amelie horečnatě připravuje Tulipánový měsíc, již pošesté. Je to akce plná  skutečných i namalovaných tulipánů na onkologických ambulancích i lůžkových odděleních nemocnic. Kampaň má za cíl udělat měsíc březen plný porozumění a naděje pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Amelie je nezisková organizace podporující tuto rozsáhlou skupinu lidí. Každý někoho známe, může to být člen rodiny, kolega, kamarád. A jejich okolí.

úterý, 20 únor 2018 10:46

CHEMO MOZEK

 

Příznaky chemo mozku se liší od člověka k člověku a někdy mohou být doprovázeny jemnými niancemi. Možná máte pocit, že jste více zapomnětliví  nebo máte  obecně nedostatek koncentrace . Někteří lidé popisují, že zapomínají jména a slova, nebo zapomínají na  důvod, proč šli do místnosti.

Evropská konference o rakovině prsu je jediná celoevropská konference, pro kterou je ED – evropská koalice proti rakovině prsu rovnocenným partnerem, což významně posiluje zlepšování komunikace mezi onkologickými profesionály a obhájci pacientů. ED předává nové poznatky a aktuální informace organizacím 47 členských zemí. Ve výboru konference je ED zastoupena svou viceprezidentkou – Evi Papadopulos. Zdůrazňuje, že klíčovým přínosem konference je propagace multidisciplinárního přístupu k léčbě nádorů prsu.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horkým tématem konference zůstává screeningový program, který má mnohé zastánce, ale i odpůrce. ED získala pro něj podporu Evropské unie. 

Aliance žen s rakovinou prsu připravila na rok 2018 pro své pacientské organizace odborné semináře "Jak udržet energii a pohodu" - Práva pacienta a komunikace ve zdravotnictví, které navazují na psychologické semináře uspořádané během posledních dvou let. V tomto roce zkušené lektorky z Amélie, o.s. seznámí účastnice semináře se základními teoretickými informacemi, s příklady z praxe, budou pracovat ve skupinách a vyzkouší si modelové situace.

  1. Mějte menopauzu pod kontrolou

Návaly tepla, noční pocení, změny nálady, zvýšení hmotnosti ... Menopauzální příznaky způsobené léčbou rakoviny prsu pochopitelně ovlivňují váš každodenní život, sebevědomí a sebeúctu.

 Stojí za to mluvit se svým lékařem nebo odborným týmem o léčbě a dostupnosti pomoci.

  1. Při bolesti? Nechte to vyhodnotit
čtvrtek, 08 únor 2018 11:23

10 SPOLEČNÝCH MÝTŮ O RAKOVINĚ PRSU

Mýtus 1: zranění prsu může způsobit rakovinu

Zranění, jako například pád nebo zasažení hrudi, nezpůsobí rakovinu prsu. Mohlo by dojít k tvorbě podlitin a opuchu prsu, které mohou být citlivé nebo bolestivé.

Někdy to je známo jako nekróza tuku. To je jizva tkáně, která se může utvořit.

  1. Mléčné výrobky

Mýtus: Mléčné výrobky včetně mléka, krému a sýra zvyšují riziko návratu rakoviny prsu.

Nejnovější zprávy o výzkumu rakoviny prsu, léčbě a vedlejších účincích

pondělí, 29 leden 2018 09:43

PragueONCO 2018

Ve dnech 24. - 26. 1. 2018 se v Praze konal již 9. ročník odborné akce PragueOnco, která je jednou z největších a nejvýznamnějších vzdělávacích akcí pořádaných v ČR zabývající se onkologickým onemocněním.
Odborný program kolokvia se 24. 1. věnoval také nelékařským zdravotnickým pracovníkům a pacientům v pacientské sekci s názvem: "9. pražské mezioborové onkologické kolokvium".

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat