Několik rozsáhlých studií, včetně přezkumu pracovní skupiny pro preventivní služby USA v roce 2009 a studie o příčinách úmrtí ve Spojeném království v roce 2013, zpochybnily hodnotu screeningu mamografů.

Studie zkoumá vztah mezi vysokým cholesterolem a nižším rizikem rakoviny prsu

Studie naznačuje, že u žen s diagnózou vysokého cholesterolu je méně pravděpodobné, že budou diagnostikovány s rakovinou prsu; pokud mají diagnózu rakoviny prsu, je méně pravděpodobné, že na ní zemřou. U žen, které nemají vysoký cholesterol, je riziko vyšší.

Charita upozorňuje na ženy, které jsou ponechány na holičkách, když nemocniční léčba skončí

American Airlines podporuje iniciativy ke zvyšování povědomí a fondy pro výzkum rakoviny.

pondělí, 28 srpen 2017 10:07

BYZNYS S RAKOVINOU

Počet lidí s rakovinou stoupá – zájem o pojištění rakoviny má 40 % klientů většinou ve věku 30 let.

čtvrtek, 24 srpen 2017 09:50

BREAST CARE NURSES (2)

Breast care nurses jsou specializované zkušené registrované zdravotní sestry, které absolvovaly odborné vzdělávání a odbornou přípravu na vysoké škole a jsou odborně akreditovány.

čtvrtek, 24 srpen 2017 09:18

BREAST CARE NURSING

Breast Care Nurses jsou registrované zdravotní sestry, které se specializují na koordinaci péče a poskytování podpory a informací pacientům s rakovinou prsu. Úloha, která se objevila v devadesátých letech 20. století, se rozvíjela v souladu se stále složitější oblastí léčby rakoviny prsu.

Podle výzkumu z Národního institutu pro léčbu rakoviny (NCI) se počet žen žijících s metastazujícím karcinomem prsu ve Spojených státech zvyšuje; Zároveň ženy s metastatickým onemocněním žijí déle, zejména mladší ženy.

Rakovina prsu je komplexní onemocnění, u kterého se zlepšila možnost přežití nemoci za posledních 20 let. Mnoho z těchto zlepšení je dáno pokroky v lékařské péči (screening a multiprofesionální přístup Breast Care Nurses). Zdravotní sestry pracují v multiprofesním prostředí, které nabízí širokou škálu léčebných metod a lékařské podpory, včetně podpory informací, advokacie pacienta a propojení mezi jednotlivými členy lékařského týmu s pacientem.  

středa, 03 květen 2017 10:38

Jak se léčí sekundární rakovina prsu?

Léčba se liší od osoby k osobě v závislosti na chování rakovinových buněk a místě, kde se rakovina nachází. Léčba je navržena tak, aby zachovala co nejvyšší kvalitu života a zároveň eliminovala vedlejší příznaky. Při konzultaci s ošetřujícími lékaři je na základě potřeb pacienta zvolena ta nejlepší možná léčba. Ošetřující lékaři sledují účinky léčby na pacienta, která může být v případě potřeby změněna.

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat