Charita upozorňuje na ženy, které jsou ponechány na holičkách, když nemocniční léčba skončí

American Airlines podporuje iniciativy ke zvyšování povědomí a fondy pro výzkum rakoviny.

pondělí, 28 srpen 2017 10:07

BYZNYS S RAKOVINOU

Počet lidí s rakovinou stoupá – zájem o pojištění rakoviny má 40 % klientů většinou ve věku 30 let.

čtvrtek, 24 srpen 2017 09:50

BREAST CARE NURSES (2)

Breast care nurses jsou specializované zkušené registrované zdravotní sestry, které absolvovaly odborné vzdělávání a odbornou přípravu na vysoké škole a jsou odborně akreditovány.

čtvrtek, 24 srpen 2017 09:18

BREAST CARE NURSING

Breast Care Nurses jsou registrované zdravotní sestry, které se specializují na koordinaci péče a poskytování podpory a informací pacientům s rakovinou prsu. Úloha, která se objevila v devadesátých letech 20. století, se rozvíjela v souladu se stále složitější oblastí léčby rakoviny prsu.

Podle výzkumu z Národního institutu pro léčbu rakoviny (NCI) se počet žen žijících s metastazujícím karcinomem prsu ve Spojených státech zvyšuje; Zároveň ženy s metastatickým onemocněním žijí déle, zejména mladší ženy.

Rakovina prsu je komplexní onemocnění, u kterého se zlepšila možnost přežití nemoci za posledních 20 let. Mnoho z těchto zlepšení je dáno pokroky v lékařské péči (screening a multiprofesionální přístup Breast Care Nurses). Zdravotní sestry pracují v multiprofesním prostředí, které nabízí širokou škálu léčebných metod a lékařské podpory, včetně podpory informací, advokacie pacienta a propojení mezi jednotlivými členy lékařského týmu s pacientem.  

středa, 03 květen 2017 10:38

Jak se léčí sekundární rakovina prsu?

Léčba se liší od osoby k osobě v závislosti na chování rakovinových buněk a místě, kde se rakovina nachází. Léčba je navržena tak, aby zachovala co nejvyšší kvalitu života a zároveň eliminovala vedlejší příznaky. Při konzultaci s ošetřujícími lékaři je na základě potřeb pacienta zvolena ta nejlepší možná léčba. Ošetřující lékaři sledují účinky léčby na pacienta, která může být v případě potřeby změněna.

Podle výsledků organizace American cancer society mnohé studie odkazují na to, že pravidelné cvičení snižuje riziko rakoviny prsu nebo její opakování. Mnozí lékaři doporučují ženám, kterým byla diagnostikována rakovina prsu, ale i těm které ji nemají pravidelně cvičit v rozmezí  4-5 hodin týdně na úrovni mírné intensity. (Svižná chůze je považovaná za cvičení mírné intenzity.)

Herceptin (chemický název: trastuzumab) je cílená léčba lék určený k léčbě HER2-pozitivní rakovině prsu.

Informace ze studie HERA v průběhu jedenácti let potvrzují, že po prvním roce používání léku Herceptin se jedná o nejlepší způsob jak snížit riziko recidivy a pooperační chemoterapie u žen s pozitivním nálezem  HER2- raného stádia rakoviny prsu.

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat