Metastatické pacientky se svým doprovodem se setkaly na prvním vícedenním pobytu v Doksech u Máchova jezera v celkovém počtu 28 osob. Program zajišťovalo 5 vybraných odborníků.
První pobytové setkání bylo plné očekávání, ale i obav: jestli splní vytyčené cíle tak, aby se všichni cítili dobře, pomohly jim přednášky a hlavně otevřený a přátelský pohovor.

Metastatické pacientky se svým doprovodem se setkaly na prvním vícedenním pobytu v Doksech u Máchova jezera v celkovém počtu 28 osob. Program zajišťovalo 5 vybraných odborníků.
První pobytové setkání bylo plné očekávání, ale i obav: jestli splní vytyčené cíle tak, aby se všichni cítili dobře, pomohly jim přednášky a hlavně otevřený a přátelský pohovor.

V rámci projektu „Neviditelné ženy“ pořádá Aliance žen první  pilotní víkendové setkání pacientek s pokročilým karcinomem prsu a jejich blízkými ve dnech 2.-5. června 2016 v hotelu Kamýk, Doksy u Máchova jezera.

Program najdete zde

 

               

                

                  

Další přátelské setkání Aliance žen, z projektu Neviditelné  ženy, se  uskutečnilo  v Masarykově onkologickém ústavu ve Švejdově pavilonu v pondělí  7.3.2016. Psycholožka Zuzana Peterová  a onkoložka  Dagmar Brančíková  s vrchní  sestrou Ladou Hanákovou , vedly seminář v přátelském duchu. Požádaly o dotazy, které odborně a srozumitelně  zodpověděliy. Přednášky byly připravené s lidským přístupem  a láskou, která z nich vyzařuje.

 

                       

 

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 se v sídle Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. v Praze konal už třetí edukační seminář komunikátorek  z jednotlivých pacientských organizací s tématem zaměřeným na psychologickou pomoc a zdravou výživu jako významné faktory podpory léčby.

Semináře se účastnilo 17 komunikátorek včetně dalších pozvaných členek z 11 pacientských organizací z celé republiky.

EUROPA DONNA – EVROPSKÁ KOALICE PROTI RAKOVINĚ PRSU pořádala ve dnech 17.-18. října 2015 v Paříži 12.ročník Pan-evropské konference. Zúčastnilo se jí více než 230 zástupkyní z 38 zemí.

Zaměření celé konference včetně přednášek bylo na aktuální témata – od národních plánů boje s touto nemocí, nejnovější trendy ve výzkumu i léčbě až po přežití a návrat do života. Stejně tak zaznělo i ujištění, že aktivita Evropské komise v rámci ECIBC (Iniciativa Evropské komise o rakovině prsu) neustále úspěšně pokračuje.Kromě toho, v klíčové přednášce Michael Hübel, představitel Evropské komise, poskytl přehled plánů Komise EU v prosazování rovného přístupu všech žen v celé Evropě ke kvalitním službám spojeným s nádorem prsu a jeho léčbou.

ČAS PRO BOJ ZA ROVNÝ PŘÍSTUP

je tématem letošní konference, která přiblíží nejdůležitější služby v péči o prsa, které by měly být dostupné všem ženám, a poskytne přiměřenou strategii, jak dosáhnout jejich implementace ve všech evropských zemích. Nastala doba činů, protože rok 2016 je  konečným termínem pro implementaci specializovaných center pro léčbu zhoubných nádorů prsu podle Rezoluce Evropského parlamentu o rakovině prsu.

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat