Téměř tři čtvrtiny lidí přesně neví, co je biologická léčba – část veřejnosti si ji dokonce plete s užíváním rostlinných produktů nebo čínskou medicínou.

Zdravotnický deník

Jed z japonských homolic, elektrody na kůži nebo stimulace nervu v mozku – to jsou jen některé z věcí, které se staly základem léčby bolestí, na něž je běžná terapie krátká.

Zdravotnický deník

Druhý seminář dobrovolnic-komunikátorek se pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. uskutečnil v sídle Mamma HELPu v Brně 5. 3. 2015 od 10:00 – 15:30. Ze spolupracujících odborníků pozvání přijala onkoložka MUDr. Dagmar Brančíková a specializovaná onkologická sestra Lada Hanáková z Interní a hematologické kliniky FN v Brně i psycholožka Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D., která působí na LF MU a v Úrazové nemocnici v Brně. Přivítaly jsme i Janičku – zastupující sekci mladých pacientek Bellis.

Téma semináře – POKROČILÝ / METASTATICKÝ KARCINOM PRSU ZE VŠECH STRAN napovídá, že snahou organizátorů bylo uchopit tuto nelehkou problematiku skutečně ze všech stran a zacílit projekt tak, aby plně vyhovoval těm, kterým chceme pomoci i těm, kteří chtějí pomáhat.

Na úvod přivítala všechny přítomné ředitelka Aliance paní Knappová a pak koordinátorka projektu Neviditelné ženy Marta Kostrová shrnula důvody, cíle a plány sekce, která se chce věnovat pomoci těm z nás, kterým nemoc nedovolí naplno se těšit ze života. Poinformovala o práci sekce od pilotního setkání v listopadu do března, zmínila vydané brožury a letáky po pacientky i připravované setkání v dubnu v Praze v prostorech Aliance žen s rakovinou prsu, kde se poprvé setkají stejně postižené ženy, aby si popovídaly o svých problémech, radostech i starostech a vzájemně se povzbudily a podpořily.

Přednáška MUDr. Brančíkové vzbudila zasloužený ohlas, všechny nadchl způsob, jakým paní doktorka sdělovala závažné informace, ilustrace, které vtipně doplňovaly informace i zaujetí a nasazení, s jakým paní doktorka pečuje o své pacientky s pomocí svojí sestry paní Hanákové. Je to tandem, jaký se přeje mít každá pacientka.

Zajímavé byly i informace o výsledcích výzkumu psycholožky paní doktorky Skřivanové zkoumající v rámci mezinárodního projektu nejvhodnější formy reakce a překonávání stresu z nemoci.

Kvalitu přednášejících i naléhavost tématu potvrdila bohatá diskuze i odhodlání všech komunikátorek předávat dál informace postiženým ženám v rámci svých organizací. Odnesly si nové letáky pro potenciální zájemkyně na onkologických centrech a čerstvě vytištěný dodatek pro metastatické pacientky, přeložený z materiálu Europa Donny.

Zájem dobrovolnic z místních organizací žen postižených karcinomem prsu byl veliký, což nás všechny zainteresované potěšilo a věříme, že byl přínosem pro naši další práci. 

pátek, 21 listopad 2014 00:00

Pilotní seminář komunikátorek

V pondělí 10. 11. 2014 proběhl za hojné účasti v prostorách Aliance žen s rakovinou prsu úvodní seminář pro komunikátory v projektu Neviditelné ženy.

Na programu byla edukace o onemocnění a léčbě MBC pacientek MUDr. Brančíkové z FN Brno, která sklidila u přítomných dam veliký úspěch. Stejně tak psychologická příprava dobrovolnic PhDr. Zuzany Peterové.

Dále jsme se dozvěděli od specializované onkologické sestry FN Brno, jaká je v současnosti péče o onkologické pacientky a od Mgr. Šárky Slavíkové, zástupkyně Amelie, jaké jsou možnosti sociální podpory pro pacientky MBC.

V průběhu celého semináře probíhala živá debata o možnostech jak nejlépe zlepšit život MBC pacientek a všechny přítomné komunikátorky zjistily, jak důležitá a složitá bude jejich práce, ale také to jak prospěšná a potřebná je pro MBC jakákoliv pomoc z jejich strany.

Kdo jsou komunikátorky?

Komunikátorky jsou dobrovolnice z řad pacientských organizací žen se zhoubným nádorem prsu po celé ČR, které se zapojily do projektu Neviditelné ženy, aby mohly pomáhat pacientkám s nemocí v pokročilém stadiu v rámci svých regionů.

Kdo jsou MBC pacientky?

MBC pacientky (Metastatic Breast Cancer – metastatický karcinom prsu) - jsou pacientky s nemocí v metastatickém/pokročilém stadiu.

 

 

Strana 7 z 7

Neviditelné ženy

Projekt probíhá pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Vznikl z potřeby „zviditelnit“ ženy-pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšit povědomí celé naší společnosti o jejich existenci, připomenout jejich problémy a potřeby a pomoci zkvalitnit jejich život.

Napište nám...


Navštivte nás...


View Larger Map

Vyhledat